Over ons

WNT Consultants is een bedrijf dat per 1 mei 1997 is gestart. Oorspronkelijk onder de naam van Warnaar I.T. Adviseur, omdat destijds de dienstverlening voornamelijk nog ICT-gerelateerd was.

Naarmate de tijd vorderde werd niet alleen het aantal klanten groter voor Warnaar I.T. Adviseur. In de portefeuille komen klanten voor variërend van 10-tallen werknemers tot meer dan 10.000 medewerkers, die nationaal en/of internationaal opereren.

Alle klanten, klein en groot, realiseren zich steeds meer dat invoering of wijziging van systemen niet alleen technisch van aard zijn. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de organisatie. Met andere woorden: klanten willen dat de nieuwe systemen aansluiten op de business van de organisatie, geborgd worden in de dagelijkse operatie en optimaal gebruikt worden door de medewerkers. Dit zijn kritische aspecten om de terugverdienperiode van de investeringen in nieuwe systemen zo kort mogelijk te houden.

Om ook in onze naamgeving uit te stralen dat wij een prima partij zijn om klanten te begeleiden met verandertrajecten, is besloten om de naam te veranderen in onze huidige bedrijfsnaam: WNT Consultants, waarbij WNT staat voor ‘waar naar toe’.

Deze 3 woorden vormen de kern van verandertrajecten. Het begint bij een behoefte van de klant, daarna volgt de formulering van de gewenste situatie / doelstelling en WNT Consultants kan er samen met de klant voor zorgen dat de gewenste situatie wordt gerealiseerd.