Procesbeschrijvingen

Om veranderingen te borgen in de organisatie zijn procesbeschrijvingen noodzakelijk. Dat is niet alleen nodig voor de (ISO-)certificering die voor veel bedrijven al verplicht is, maar het is ook van belang om er voor te zorgen dat medewerkers van elkaar weten wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van een ieder, dat er eenduidig wordt gewerkt conform procedurele afspraken en werkinstructies, etc.

Ook niet onbelangrijk is dat deze documentatie in de toekomst gebruikt kan worden als er beslissingen tot veranderingen genomen gaan worden om vast te stellen welke groepen van medewerkers er dan hierdoor geraakt gaan worden en welke bestaande processen worden beïnvloed door de voorgenomen veranderingen.

WNT Consultants heeft de juiste mensen in huis om de klant te helpen bij het tot stand laten komen van procesbeschrijvingen en werkinstructies.

De procesbeschrijvingen in combinatie met de werkinstructies vormen de basis om medewerkers van de klant door WNT Consultants op te laten leiden tot het gewenste niveau om probleemloos met de nieuwe situatie aan de slag te gaan.