Implementaties

Iedere verandering begint met het formuleren van een wens, wat een klant graag veranderd wil hebben. De grote vraag die daarna komt, is het 'hoe'.

Bij het invullen van deze 'hoe'-vraag en de vervolgvragen van de keuze van de meest geschikte applicaties, doorlooptijden, capaciteit, impactanalyse op de huidige organisatie, kosten, etc. stelt WNT Consultants zich ten doel om dergelijke projecten voor klanten succesvol af te ronden.

Belangrijk voor de klant en daardoor ook voor WNT Consultants is om de door te voeren veranderingen altijd te laten aansluiten bij de missie / doelstelling van de klant.

Het vertalen van de behoefte tot verandering van de klant naar succesvol gerealiseerde (deel)projecten met heldere doelstellingen, is de missie van WNT Consultants.