Fout
  • We konden geen labels vinden overeenkomend met slider-change-management,

Change management

In voorkomende situaties dat er aanpassingen doorgevoerd dienen te worden in bepaalde applicaties, kunnen wij van dienst zijn om hiervoor ontwerpen te maken.

Deze ontwerpen dragen er toe bij dat de vertaalslag goed wordt uitgevoerd van de behoefte van gebruikers naar de technische specificaties die ontwikkelaars nodig hebben om deze functionaliteit te kunnen realiseren.

Eveneens wordt bereikt dat met goede ontwerpen een betere basis wordt gelegd om zo’n traject te kunnen budgetteren en beheersbaar te kunnen implementeren door WNT Consultants.

Als verlengstuk op onze diensten rondom ‘informatieanalyse’ heeft WNT Consultants expertise in huis om testen uit te voeren op aangepaste functionaliteit.

Goed uitgevoerde testen dragen bij aan een toenemende kwaliteit/betrouwbaarheid van de systemen, waarmee de dagelijkse operatie dan beter ondersteund kan worden.